Котелот на нафта е огромен потрошувач на енергија. Дури и нај врвните марки на вакви котли имаат голема загуба на топлинска енергија, т.е. еден убав дел од топлината си оди низ оџак, а тоа знае да биде и до 70%. Значи 70% од топлината си оди надвор во атмосверата, заедно со сите оние кацерогени издувни гасови. Неискористливоста на топлинската енергија се должи на тоа што пламенот е насочен кон метал, кој понатака треба да ја загрее водата ама и преку каменецот налепен. И да не заборавиме, покрај тоа што е силен потрошувач тој е и страшно не еколошки систем за греење. Ја загадува околината, а просторот во кој се чува количината на нафта (кој никаде не е под 1 тон, а има места каде има и до 20/30 тони) има толку многу силни испарувања да канцерогените состојки се впиваат во се вклучувајки и зидови, бетон, цигли, дрво и уште дооолго долго се во воздухот на оние кои се близу него.