Електронски табли

Кано Инжинеринг внесе новина во изведбата на Кано системите. Новината е во електронските табли. После подолг период на тестирање, одлучивме да истапиме со 2 типа на електронски табли. И двата типа се комплетно бесшумни, тивки долготрајни а едниот тип е и со напонска контрола. Како и досега, така и одсега, остануваат во продажба досегашните проверени табли, а доколку се одлучите за електронска табла има само иницијално доплата за да биде таблата електронска. За досегашните корисници на нашите системи, ако сакаат да ја сменат таблата со електронска, ке им биде понудена конкретна понуда.