А. Од каде неговата економичност во толкавамера?

Приодот кон загревањето на водата низ радијаторите е сосема поинаков од досегашниот метод. Во досегашната пракса, сите познати системи за парно греење (котли на нафта, струја, гас, мазут,дрва), значи сите ја греат водата ДИРЕКТНО, а Kано системот не ја грее водата, туку ја тера САМАТА ДА СЕ ГРЕЕ т.е. да ослободи топлинска енергија триејки ги молекулите на водата еден од друг. Сличен е ефектот на триење на рацете (дланките) една од друга. Ако ги затриете една од друга ќе осетите топлина на површината на кожата од нив.

Б. Какво е ова греење и што треба за него?

Овој систем е за радијаторско (парно) и подно греење. Ова е котел кој е со многу мали димензии во споредба со другите котли, зафаќа премалку простор и е идеален за сите типови на простор за греење, било да е тоа стан, куќа, деловен простор, магацин, хангари и слично. Поради неговите неверојатно мали димензии го прави погоден за секаков вид на простор. Може дасе монтира било каде во просторот (еден елемент во кујна, позади врата во ходник, во купатило до или позади веш машината, под скали или помошниот-гостинскиот тоалет, подрум, дури и во дневна, кујна итн).

В. Дали може на постоечко парно да се монтира?

Без оглед дали имате веќе парно инсталација или не, како што е опишано веќе, овој систем е целосна замена на постоечките котли, а тоа значи дека радијаторската инсталација не е специјална за него туку стандардна како и кај сите други. Дотолку битно е само да биде правилно изведена, без оглед дали се работи за надворешна инсталација, сокриена под кошулица или пак вертикална инсталција (вертикали за повеќе спратови). Тоа значи дека ако веќе имате поставеноинсталација и радијатори КАНО системот може да се поврзе на таа инсталација, да се тргне (демонтира) постоечкиот котел и да се поврзе со инсталацијата или пак едноставно да се додаде на другите системи (и тие да останат во функција). Ако пак сте на топлификација може да се исклучи доводот од нив и на негово место да сеприклучи КАНО системот.