КАНО  систем - ЕКО систем

Друштво за монтажа и сервисирање
КАНО ИНЖИНЕРИНГ дооел
експорт импорт Скопје

Office: бул. Видое Смилевски Бато бр. 2/2 лок. 11, во Ново Лисиче, позади поштата, во жолтата зграда. Локалот гледа према булеварот.

КАНО системот за греење не случајно во своето име го содржи и терминот „ЕКО“. Истиот како кратенка ги подразбира и двете општо прифатени значења и тоа:

  • КАНО Системот е ЕКОЛОШКИ
  • КАНО Системот е исклучително ЕКОНОМИЧЕН

Истиот е комбинација на елктрика, термика и машинство т.е. најточниот термин кој би требало да се употреби е дека овој систем во својата суштина е електрохемиски систем. Работниот напон на КАНО СИСТЕМОТ ЗА ЕКОНОМИЧНО ГРЕЕЊЕ е во опсег од 80V па се до 250V (волти). Тоа значи дека истиот ќе работи без проблеми, дури и онаму каде што граѓаните имаат проблеми со електричното напојување. За разлика од сите останати котли кои се исклучуваат или не работат правилно при пад на струја поголем од 190V-200V, КАНО СИСТЕМОТ ЗА ЕКОНОМИЧНО ГРЕЕЊЕ ќе работи и нема дополнително да ја оптоварува електричната мрежа.Ова е единствен систем кој може да работи при такви падови на напон и воедно сепак да функционираат без никаков проблем.

 ВНИМАНИЕ!!!   ВНИМАНИЕ!!!   ВНИМАНИЕ!!!   ВНИМАНИЕ!!!

 

Во десниот агол на менито над температурите се наоѓа копче-клик на кое пишува новитети. Прво кликнете на ПОЧЕТНА (нај горе лево), потоа ке се појави копчето новитети во горниот десен агол. Таму редовно ке се информирате и ќе прочитате за сите новитети кои се плод на Кано тимот, труд на нас и секако таму ке ги видите сите новитети кои ке ви го направат поекономично, по интересно, поевтино и по пристапно вашето решение и вашиот избор за греење на ВАС и вашиот простор. 

 Кано Инжинеринг монтира и сервисира клими и соларни системи. На лагер од палетата на брендови на соларни системи како и автоматики и бојлери за истото имаме повеке производители. Зависно за кој модел ке се одлучите, ке добиете и соодветна повекегодишна гаранција.

НОВИТЕТИ
© KANO EKO SISTEMI 2009 | Сите права се задржани | Изработено од DOGON